Today like yesterday

Wagupoint Den Haag Wagyu This saying is very true for all of his team:
The quality of our products is priority number one for us every day.
For example at least 90% of all of our sausage and meat products are homemade on our premises. Likewise, our fresh beef, pork, veal, lamb and wagyu are of exceptional quality.
Our biggest challenge is to provide our customers with the same quality every day, in other words “Today like yesterday”.

Privacyverklaring

Je privacy is belangrijk voor ons

We zijn vast niet de eerste met een bericht over het belang van uw privacy. We zullen ook niet de laatste zijn. En maar goed ook! Want ook wij nemen uw privacy zeer serieus.
Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens. 
 
Wat gaat er precies veranderen?
We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, voor u samen:

Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken.
U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data).
Uw persoonlijke gegevens zijn bij Slagerij P.J. van den Broek goed beschermd.

Voor een volledig overzicht van hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u graag naar onze privacyverklaring.

Erg bedankt voor uw vertrouwen!

Met vriendelijke groet,

Team Slagerij P.J. van den Broek

Undefined